Yhtiö on erikoistunut rakennetun ympäristön laserkeilaukseen perustuvaan 3D-tiedonkeruuseen ja mallinnukseen laitoksen tai investointiprojektin elinkaarenaikaisten tarpeiden mukaisesti.

SmartGeon asiantuntijoilla on monipuolinen osaaminen ja pitkäaikainen kokemus laserkeilausteknologiasta sekä syvällistä ja laaja-alaista näkemystä asiakkaan tarpeiden mukaisista innovatiivisista ratkaisuista 3D-tiedonkeruuseen, laitostietojen hallintaan ja projektityöhön.

Palvelujen johtoajatuksena on tarkkojen, kattavien ja luotettavien 3D-aineistojen avulla ja tietotekniikkaa älykkäästi hyödyntäen tehostaa asiakkaan suunnittelun ja rakentamisen prosesseja, riskienhallintaa sekä tuottaa merkittävää lisäarvoa ja monipuolisia elinkaarihyötyjä. Toiminnan lähtökohtana on asiakkaan ja sen toimialan tarpeiden tunnistaminen ja ymmärtäminen.