Palvelut

Laserkeilaus

As-built –mallinnus / BIM

Digitaalinen kaksonen

Hallitsemme 3D-tiedonkeruun

 • Olemme erikoistuneet rakennetun ympäristön laserkeilaukseen perustuvaan 3D-tiedonkeruuseen
 • Hallitsemme monipuolisesti myös muut 3D-tiedonkeruun menetelmät
 • Jalostamme mittausaineistot asiakkaiden tarpeiden mukaisesti geometrisiksi tai älykkäiksi 3D-malleiksi
 • Käytämme parhaita työprosesseja ja markkinoiden eturivin mittauslaitteita ja ohjelmia.
 • Teemme kerralla oikein – työmme tuloksena mitat pitävät paikkansa!
 • Laaja ja monipuolinen kumppaniverkostomme on käytettävissäsi

Laserkeilaus

Palvelut

 • koordinaatisto ja kiintopisteet
 • maalaserkeilaus
 • 360 kuvaus keilauksen yhteydessä
 • laajojen alueiden mittaus ilmalaserkeilauksella tai ilmakuvauksella (drone)
 • monipuoliset tietojen siirtomuodot ja visualisointitavat
 • laadukas dokumentointi

Sovelluskohteet

 • tehdas- ja laitoskohteet
 • toimisto-, liike- ja asuinrakennukset
 • tunnelit ja maanalaiset tilat
 • monimutkaiset rakenteet
 • laajat alueet

Inventointimallinnus

 • kolmioverkkopintamallien laatiminen (mesh)
 • tasoluokiteltujen 3D as-built -mallien laatiminen
 • rakennusten BIM-mallinnus
 • takaisinmallinnus (reverse engineering)
 • rakennusten ajantasapiirustukset laserkeilauksella
 • aluemallien laatiminen perustuen ilmalaserkeilaukseen, ilmakuvamittaukseen (drone) tai maalaserkeilaukseen
  • maanpinta, rakennukset, rakenteet, kasvillisuus
 • Mallinnuksen tietosisältö ja yksityiskohtaisuus asiakkaan tarpeiden mukaan
 • Laserkeilaukseen perustuva inventointimalli luo vankan perustan laitoksen/tehtaan muutossuunnitteluun, virtuaalitodellisuuden sovelluksiin ja digitaalisen kaksosen rakentamiseen

Virtuaaliratkaisut

Älykkäät laitosmallit (Digitaalinen kaksonen)

 • 3D-käyttöliittymään on linkitetty laitteiden ja putkistojen ominaisuustietoja esim. kunnossapitotiedot
 • Käytön ja kunnossapidon tarpeisiin
 • Toteutus myös selainpohjaisesti

VR-mallit

 • Suunnittelun virtuaaliratkaisut
 • Laiteasennusten toteutus
 • Kunnossapidon sovellukset

Mittaustietojen analyysit

 • Pistepilvien käyttö analyyseihin
 • Visuaaliset tulosteet

Konsultointi

3D-tiedonkeruun parhaimmat mittausmenetelmät ja työprosessit

 • Teollisuuden as-built –tiedot
 • BIM-projektit
 • Taloyhtiöiden mittaustarpeet
 • Älykkäät tehdasmallit / Digitaalinen kaksonen
 • Aluemallit
 • Paikkatiedon hallinta

Mittaohjattu rakennushanke – uusi palvelukonsepti rakentamisen valvontaan

 • Laserkeilauksella ohjaamme rakentamisen ja laiteasennukset suunnittelun mukaiseksi
 • Visuaaliset analyysit nopeasti havaituista poikkeamista
 • Lopputuotteena tarkat as-built –tiedot rakennuskohteesta